Nyheiter

Seneco tildelt stipend til næringsutvikling

Stipendet skal hjelpa gründeren med å kvalitetssikra og utvikla sin potensielle forretningsidé. Stipendet, som vert utdelt av Sparebanken Vest og forvalta av Atheno, skal stimulera og realisera nye og innovative bedriftsetableringar i Sunnhordland/Haugalandet.

- Største utfordinga vår er kanskje ikkje det som er teknisk mogleg å få til, men å få bukt med den teknologiskepsisen som rår, sa Tarald Nordfonn på pressekonferansen i samband med stipendutdelinga. Seneco AS fekk 30.000 til utvikling av selskapet.
 

http://www.stordnytt.no/2013/07/nye-stipend-til-naeringsutvikling/
http://www.atheno.no/web.aspx?page=105222&newsarticle=23726