Referansar

BK Marine

Seneco har blant anna levert energieffektiv LED-belysning til uteområda ved BK Marine AS sine hamneanlegg. 


Bladet Sunnhordland

Seneco har bistått Bladet Sunnhordland med teknisk vedlikehald og driftsoptimalisering av produksjonsutstyr ved trykkeriet på Heiane, Stord. 


Fronta Ventilasjon

Seneco har eit nært samarbeid med Fronta Ventilasjon AS, og har blant anna levert prosjektering av automatikkløysingar til HVAC-anlegg. I tillegg har Seneco bistått ved serviceoppdrag i felt, både i næringsbygg og på skipstekniske anlegg. 


Kvist og Kvast Stord

Seneco har levert energieffektiv LED-belysning til Kvist og Kvast Stord AS sin butikk på Leirvik, Stord. Til dels vanskelege belysningsforhold gjorde at det vart nytta ei løysing med LED-lyskjelder av forskjellege fargetemperatur og -gjengiving for å framheve dei ulike butikkområda.