Byggautomasjon (SD-anlegg)

Seneco tilbyr følgande tenester innan byggautomasjon:
 

Komplette SD-anlegg

- Prosjektering, installasjon og programmering
- Energioppfølgingssystem (EOS) integrert i brukargrensesnitt
- Personlig web-grensesnitt med tilgang tilpassa kvar enkelt brukar (ein kan t.d. ha eit personlig web-grensesnitt for kvart kontor i eit næringsbygg)

 

Undersentralar for HVAC og lysstyring

- Installasjon og programmering
- Tilknyting til eldre eller nye automatikk-/SD-anlegg

 

Service og drift

- Ordinære serviceavtalar
- Rehabilitering av gamle SD-anlegg
- Abonnementsavtale for sentral drift frå Seneco sitt driftssenter, der me konstant overvakar ditt anlegg, og serviceteknikar rykkar ut ved behov

Seneco tilbyr følgande tenester innan byggautomasjon:

Komplette SD-anlegg

- Prosjektering, installasjon og programmering
- Energioppfølgingssystem (EOS) integrert i brukargrensesnitt
- Personlig web-grensesnitt med tilgang tilpassa kvar enkelt brukar (ein kan t.d. ha eit personlig web-grensesnitt for kvart kontor i eit næringsbygg)

Undersentralar for HVAC og lysstyring

- Installasjon og programmering
- Tilknyting til eldre eller nye automatikk-/SD-anlegg

Service og drift

- Ordinære serviceavtalar
- Rehabilitering av gamle SD-anlegg
- Abonnementsavtale for sentral drift frå Seneco sitt driftssenter, der me konstant overvakar ditt anlegg, og serviceteknikar rykkar ut ved behov