SCADA/PLS

Seneco har god erfaring med programmering og feilsøking på SCADA- og PLS-system. Me leverer prosjektering, design og programmering til fleire ulike bransjar ved førespurnad. 

Under finn du nokre av systema me har erfaring innan:

- Siemens S7 (Simatic Step7/WinCC/TIA Portal)
- Invensys/Schneider (Wonderware InTouch)
- Schneider (Vijeo Citect) 
- Wago (CoDeSys)
- Omron (CX-Programmer)