Tavleproduksjon

Seneco har fasilitetar for produksjon av elektrotavler opp til middels størrelsar. Dette kan vere alt fra mindre panel for undersentralar og enkle automatikksystem, til fordelingsskap for både sterkstraum og svakstraum.

Tavlene vert bygd i henhold til NEK EN 61439 (NEK439) og FEU. Ferdige tavler vert levert med samsvarserklæring og CE-merke. Det vert kun nytta personell med nødvendig utdanning og erfaring for dei aktuelle tavletypane.

 

Kontakt oss