Fornybar energi

Seneco utviklar nye løysingar innan berekraftig, fornybar energi. Me spesialiserer oss på ny teknologi med store potensiale.

Ved hjelp av våre samarbeidspartnarar innan solfangar- /solcellesystem, hjelper me deg gjerne med å utvikle den perfekte energiløysinga for ditt bygg.